Πέμπτη, Μαΐου 19, 2011

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2011 Ηρακλείου Κρήτης

GiorgosHCW @ Πέμπτη, Μαΐου 19, 2011
Α.Ε.Ι. Ηρακλείου
ΨΗΦΙΣΑΝ : 2250
ΕΓΚΥΡΑ: 2156
ΑΚΥΡΑ: 93
ΛΕΥΚΑ: 63
ΔΑΠ: 813
ΠΑΣΠ: 493
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 320
ΕΑΑΚ: 163
ΠΚΣ: 149
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ: 89
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 40
ΑΛΛΑ: 26ΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 431
ΕΓΚΥΡΑ: 423
ΑΚΥΡΑ: 8
ΛΕΥΚΑ: 14
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 128
ΔΑΠ: 121
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ: 68
ΠΑΣΠ: 46
ΕΑΑΚ: 16
ΠΚΣ: 30ΦΥΣΙΚΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 276
ΕΓΚΥΡΑ: 259
ΑΚΥΡΑ: 17
ΛΕΥΚΑ: 6
ΠΑΣΠ: 85
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 48
ΠΚΣ: 44
ΔΑΠ: 34
ΕΑΑΚ: 21
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ: 21
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 157
ΕΓΚΥΡΑ: 144
ΑΚΥΡΑ: 13
ΛΕΥΚΑ: 7
ΠΑΣΠ: 43
ΕΑΑΚ: 34
ΔΑΠ: 29
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 21
ΠΚΣ: 10


ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 206
ΕΓΚΥΡΑ: 204
ΑΚΥΡΑ: 2
ΛΕΥΚΑ: 2
ΠΑΣΠ: 83
ΔΑΠ: 83
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 16
ΠΚΣ: 10
ΕΑΑΚ: 10

ΧΗΜΙΚΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 161
ΕΓΚΥΡΑ: 150
ΑΚΥΡΑ: 11
ΛΕΥΚΑ: 8
ΠΑΣΠ: 50
ΔΑΠ: 49
ΕΑΑΚ: 29
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 12
ΠΚΣ: 2ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CSD)
ΨΗΦΙΣΑΝ : 296
ΕΓΚΥΡΑ: 285
ΑΚΥΡΑ: 11
ΛΕΥΚΑ: 5
ΔΑΠ: 115
ΠΑΣΠ: 61
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 33
ΑΛΛΑ: 26
ΠΚΣ: 24
ΕΑΑΚ: 21

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 305
ΕΓΚΥΡΑ: 292
ΑΚΥΡΑ: 13
ΛΕΥΚΑ: 7
ΔΑΠ: 170
ΠΑΣΠ: 64
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 31
ΕΑΑΚ: 11
ΠΚΣ: 6
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 417
ΕΓΚΥΡΑ: 399
ΑΚΥΡΑ: 18
ΛΕΥΚΑ: 14
ΔΑΠ: 212
ΠΑΣΠ: 61
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 31
ΕΑΑΚ: 21
ΠΚΣ: 23
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 37

Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
ΨΗΦΙΣΑΝ : 3350
ΕΓΚΥΡΑ: 3235
ΑΚΥΡΑ: 115
ΛΕΥΚΑ: 40
ΠΑΣΠ: 1448
ΔΑΠ: 1240
ΠΚΣ: 386
ΕΑΑΚ: 83
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 38

Σ.Τ.ΕΦ.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 1466
ΕΓΚΥΡΑ: 1392
ΑΚΥΡΑ: 74
ΛΕΥΚΑ: 19
ΠΑΣΠ: 718
ΔΑΠ: 360
ΠΚΣ: 209
ΕΑΑΚ: 63
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 23

Σ.Δ.Ο.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 972
ΕΓΚΥΡΑ: 948
ΑΚΥΡΑ: 24
ΛΕΥΚΑ: 11
ΠΑΣΠ: 501
ΔΑΠ: 338
ΠΚΣ: 81
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 9
ΕΑΑΚ: 8

Σ.Ε.Υ.Π.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 534
ΕΓΚΥΡΑ: 521
ΑΚΥΡΑ: 13
ΛΕΥΚΑ: 4
ΔΑΠ: 273
ΠΑΣΠ: 146
ΠΚΣ: 83
ΕΑΑΚ: 12
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3


Σ.ΤΕ.Γ.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 378
ΕΓΚΥΡΑ: 374
ΑΚΥΡΑ: 4
ΛΕΥΚΑ: 6
ΔΑΠ: 269
ΠΑΣΠ: 83
ΠΚΣ: 13
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3

No Response to "Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2011 Ηρακλείου Κρήτης"